Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Ergün Kılıç
TÜKETİCİ KORUNMA POLİTİKALARI...
11.01.2016

TÜKETİCİNİN EĞİTİM VE BİLGİ EDİNME HAKKI        

“Bilginin en büyük düşmanı bilgisizlik değildir, bildiğini zannetmektir,”  der Stephen Hawking

Sanayi devrimi sonrası makineleşmeyle birlikte seri üretimle geçilmiş mal ve hizmet üretiminde,  arz fazlalığını ortaya çıkarmıştır.  Arz da ortay çıkan fazlalık satıcı ve sağlayıcıları üründe çeşitlendirmeye yönlendirmiş ayrıca yeni satış teknikleriyle birlikte pazarlamada ve reklam uygulamalarıyla tüketicileri ihtiyacı olamayan mal ve hizmetleri satın almaya yönlendirmiştir.  

Toplumlar tüketim kültürünün kölesi haline dönüştürülmüştür.

Tüketicileri tüketim kültürünün kölesi olmaktan kurtarmak için; adil, tarafsız sürdürülebilir ekonomik sosyal dengeleri gözetir politikalar geliştirilmelidir. Hükümetler tüketicilerin, tüketim bilencini artırıcı eğitim uygulamaları yürülüge koymalıdır. Ayrıca ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan tüketicilerle, ekonomik ve sosyal yönden güçlü olan piyasa hakim kapitalist güçler arasında denge kurmakiçin idari teknik ve yasal önlem almak durumundadır.

Üretici güçle tüketen güç dengesi sağlanmalıdır.

Dünyada üreten güçler ile tüketen güçler arasındaki dengesizliğin giderilmesi için hükümetler tüketicileri koruyucu programlar uygulamkatadırlar. Tüketicilerin eğitilm uygulama progranları bu önlemlerde bir tanesidir.

Tüketicinin eğitilmesindeki amaç,  tüketicileri,  İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmaların desteklemek ve hızlandırmak ayrıca ulusları çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bilinçli tüketicilere dönüştürmektir.

Hükümetlerin eğitme görevi…

Bireylerin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişilik ve karakter hür ve bilimsel düşünme gücüne, gelişmiş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek devletlerin asli görevlerindendir.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi (Manifestosu)  Rehberin Genel İlkeleri de tüketicinin everensel kabul görmüş ilkelerini belirlemiştir.  Buna göre tüketicinin eğitilme ve bilgi edinme hakkı da evrensel kabul gören sekiz haktan bir tanesidir.

Tüketicinin Eğitim ve Bilgilenme hakkı ile…

Tüketicinin evrensel haklarından biri olan eğitim ve bilgi edinme hakkının ülkemizde işler bir hale gelmesi için hükümet programlar geliştirilmeli veya bunların geliştirilmesini teşvik edilmelidir.

 Hükümetler eğitim ve bilgilendirme programlarıyla, bilinçli tüketici davranışlarını geliştirerek tüketicilerin, mal ve hizmetleri satın almalarında bilinçli olarak seçebilecek güçte olmalarını sağlamak ayrıca tüketicilerin hak ve sorumluluk bilincini geliştirmelidir.

Tüketicinin eğitim ve bilgi programlarının oluşturulmasında, hem kırsal, hem de kentsel alanlardaki düşük gelirli ve okuma yazma bilmeyen ya da çok az bilen dezavantajlı tüketiciler de dikkate alınmalıdır.  Yaşlı, çocuk ve engelli tüketicilerin gereksinimlerini de eğitim çalışmalarıyla giderilmelidir.

Hükümetlerin milli eğitim politikalarında evrensel tüketici hakları, eğitim sistemlerinin temel müfredatının bütünleyici bir parçası ve tercihen mevcut ders konularının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Tüketicinin korunması politikaları

Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi (Manifestosu) Rehberinde;

..

Hükümetler, tüketicinin korunması, politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve yönlendirilmesi için yeterli alt yapıyı sağlamalı ve devam ettirmelidir.

Tüm işletmeler iş yaptıkları ülkelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine uymalıdırlar ayrıca söz konusu ülkenin uzman yetkililerinin kabul etmiş oldukları uluslararası tüketici standartlarının uygun hükümlerine de uymalıdırlar.

Tüketicilerin korunması politikalarının geliştirilmesinde üniversitelerin ve kamu ile özel işletmelerin araştırmalar açısından olumlu potansiyel rolleri dikkate alınmalıdır.

 Ayrıca Hükümetler!..

Hükümetler özellikle kırsal ve kentsel alanlardaki düşük gelirli ve okur yazar olmayan tüketicilerin yararına olarak, tüketici örgütlerinin ve diğer ilgili grupların (medya dahil) eğitim ve bilgilendirme programlarını üstlenmeleri konusunda özendirici rol oynamalıdır.

İşletmeler de uygun durumlarda gerçeğe uygun ve geçerli tüketici eğitim ve bilgilendirme programlarını üstlenmeli veya bunlara katılmalıdır.

Hükümetler, tüketici bilgilendirme ve eğitim programlarının yürütülmesinde eğitimciler, kitlesel medya uzmanları ve tüketici danışmanlarının katılımını sağlamak amacıyla eğitim programları organize etmeli ve özendirmelidir. 

Ülkemizde  hükümetin gerek tüketici örğütlerini destekleme gerekse tüketicilerin eğitiminde etkin politikalar geliştirmemesini  okuyucuların takdirine sunuyorum.. 

 

 

 

Yaralanılan Kaynak; Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi (Manifestosu)

 


Bu yazı 6069 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

sizin sozcünüzle tüketiciyardım birlikte hizmetini nasıl buluyorsunuz?

Sizin Sözcünüz © 2015 - 2019 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim