HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Bankalar Hukuk Tanımıyor

Keyfi Uygulamalarına Devam Ediyor.

15:26:04 | 2022-06-21

Tüketicinin yıllık kart ücreti ile ilgili hukuk mücadelesi devam etmektedir. Bankaların kart ücreti ile ilgili keyfi uygulamaları yargıdan dönmektedir. Sema Apaydın adındaki bir tüketicimizden alınan yıllık kredi kart ücreti derneğimizin yönlendirmesiyle Nilüfer Hakem Heyetine taşındı. İlgili banka şubesinden maaş alan ve talebi olmaksızın adresine gönderilen kredi kartı üzerinden alınan 145,00 TL yıllık kart ücreti, 72,50 TL ek kart ücreti ve BSMV vergisi ile birlikte toplam 228,38 TL tahsil edilen ücrete itiraz etti. Hakem Heyeti dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede; “Banka ile imzalanan sözleşmenin standart olduğu, bir müzakere yapılmadığı, tüketicinin koşulları değiştirme olanağı bulamadığı, bankadan kart talebi olmadığı, buna rağmen kart ücretinin kesilmesinin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.ve 5.maddesine, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız şartlar Hakkında Yönetmeliğin 4. ,6. ve 7.maddeleriyle Yargıtay’ın emsal kararlarına ve 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliğinin 24.Maddesinin 4.bendine aykırı olduğu” gerekçesi ile tüketiciyi talebinde haklı buldu.

Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 31.Maddesi 3.bendine göre bankalar ilk önce tüketiciye ücretsiz bir kart sunmak veya ücretsiz kartla ilgili tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Banka, Hakem heyetinin tüketici lehine verdiği bu kararın iptali için Bursa 3.Tüketici Mahkemesine başvurdu. Mahkeme uyuşmazlık için bilirkişi görevlendirdi. Görevlendirilen bilirkişi de İlgili kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yargıtay İçtihatlarına atıf yaparak kararın Sayın Mahkemenin takdirinde olduğunu belirten görüşünü Mahkemeye sundu.

Bunun üzerine 3.Tüketici Mahkemesi, Bankanın Hakem Heyeti kararının iptali için açtığı davayı 10.06.2022 tarihinde reddetti. Hakem Heyeti kararını onayladı. Böylece Tüketici kendisinden hukuka aykırı olarak kesilen 228,00 TL ücreti bankadan geri aldı.

Kredi kartlarından alınan yıllık kart ücreti için tüketicilerimizi derneğimizden görüş aldıktan sonra hukuk mücadelesine devam etmelerini istiyoruz.

Standart sözleşmeler üzerinden alınan, haksız şart kapsamında ve Banka kartları ve Kredi kartları Kanunu hükümlerine, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ruhuna aykırı sözleşmeler üzerinden ve Yargıtay içtihatlarına göre alınması zorunlu olmayan haklı, makul ve belgeli olmayan yıllık kredi kartı ücreti tüketiciden tahsil edilmesi mümkün değildir.

 

Yönetmeliklerde yer verilse dahi kredi kartlarından ücret alınması, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ruhuna aykırı. olduğuna dair Tüketici Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Dernek olarak biz de bu görüşe katılıyoruz. Bu görüş doğrultusunda Tüketiciyi hukuk mücadelesine davet ediyoruz.

 

Sıtkı Yılmaz
BTD Genel Başkanı
ETİKET :   Bankalar Kredi Aidat Tüketici Yardım

Tümü