HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Şiddetsiz Toplum Derneği'nden Anneler Günü Mesajı

Anneler, İnsana, Hayvana Ve Çevreye Yönelik Şiddete Karşı Ülkelerinde Ve Dünyada, Sevgi, Şefkat, Saygı, Hoşgörü, Dostluk Ve Barış İçin, Her Zaman Gönüllü Ve Birlik İçinde Olmalı”

11:03:38 | 2022-05-09

Anneler Olmadan; Yetiştirdikleri Çocukların Öldürülmediği ve Öldürmediği, Annelerin Çığlıklarının, “Ah”larının Bulunmadığı ve Gözyaşlarının Dökülmediği Bir Dünya Asla Başarılamaz.

 “Ben Varım veya Biz Varız” Diyecek Anne veya Anneleri Bekliyoruz.

Hedef, 1. Dünya Anneler Dayanışması…

(09 Mayıs 2022 Pazartesi, Ankara-Türkiye)

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Ankara’da, açık havada, 2022 yılı anneler günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, annelerin sadece korunması gereken değil, hem korunması gereken ve hem de hepimizi koruyabilecek güçlü yürekler olduğunu, insana, hayvana ve doğaya-çevreye yönelik şiddetin onlarsız önlenemeyeceğini, bu nedenle, ülkemizdeki ve Dünyadaki tüm annelere, önce ülkelerde, sonra da Dünya genelinde, haklara ve demokrasiye uygun bir şekilde örgütlü, iletişim ve güç birliği içinde olmaları, şiddetin her türlüsüne şiddetsiz  ve silahsız tepki göstermeleri, 1. Dünya Anneler Dayanışması için “varım veya varız” diyerek gönüllü olmaları çağrısında bulundu.

Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Dünyaya çocuk getirmiş anneler yanında, yüreği anne sevgisi ile dolu olan kadınlar da bizim için gönül anneleridir. Dünyaya yaygınlaşmasını dilediğimiz annelerin birlikteliği için “Ben varım” diyebilecek anne veya anneleri bekliyoruz. Önder diyebileceğimiz anne veya annelerin ülkeleri bizim için farketmez, ancak bu önderlerin Türkiye’den çıkmasını elbette bekleriz. Dünyaya erkek cinsiyetinde gelmiş bir insan olarak, “ben varım, biz varız” diyecek annelerin yanında yer almaya hazırım. Arkadaşlarım da hazırdır.

Dünya, bugün, hiçbir kamu veya uluslararası örgüte bağlı olmadan, annelerin uluslararası birlikteliğine daha fazla gereksinme duymaktadır. Bu birliktelik sağlandığında, savaşlar, işgaller, ağır silahların üretimi, kaçakçılık, baskıcı yönetimler olmayacaktır. Dünya sadece Güneş’in ve Ay’ın değil, iletişimin, örgütlülüğün, demokrasinin, adaletin ve güvenliğin ışıkları ile aydınlanacaktır. Bu anlamda, Dünyanın ve evrenin hiçbir yeri karanlık ve soğuk hissedilmeyecektir.

 Farklılıklar Doğal Zenginlik

Yurt içi ve yurtdışı ayırımı yapmaksızın tüm anneleri, şiddetin her çeşidine, şiddetsiz yöntemlerle birlikte olmak çağrısında bulunurken, ayrıca, siyasal görüş, dinsel inanç, yaşam biçimi, kültürel, dil, ırk ve cinsiyet farklılıklarını ölçü almadan, onları doğal zenginlik sayarak hareket etmelerini kararlılıkla öneriyoruz.

TBMM ve Siyaset

TBMM’de ve siyasal partilerde yer alan annelere sesleniyoruz. Siyasetçilerden, görebildiklerimizin ve duyabildiklerimizin  söylemlerindeki, yalan, hakaret, iftira, aşağılama ve hedef gösterme örnekleri, yüz ifadeleri ve beden dilleri, şiddet dili tanımından taşmış, ülkemiz, Dünyamız ve bizlerden sonraki kuşaklar için korkutucu, ürkütücü, hatta utandırıcı boyutlara varmıştır. TBMM’de, siyasal ve sosyal ortamlarda buluşup birlikte hareket ederek, içimizdeki veya dışımızdaki karşıtlarımızın hedeflerini kolaylaştıran bu şiddet örneklerini engellemeli, yapanları “iyi”leştirmelisiniz.

Üretici Anneler

 

Köylü, çiftçi, üretici annelere, ekonomik şiddetin önlenmesi için, yaşanmış veya yaşanmakta olan olumsuzluklara, bazı başarısız deneyimlere ve sorunlara karşın, kendilerine ve destekleyecek babalara, erkeklere güvenerek kooperatifleşmelerini veya eşit sermayeli şirketler kurmalarını öneriyorum. Bunlar sağlanmadan, maliyetlerin ve fiyatların artışları, alım gücünün düşmesi önlenemez.

STK ve Meslek Örgütleri

Sendika, oda, baro ve STK diye tanımlanan, dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, girişim ve benzeri demokratik kitle örgütlerindeki annelere sesleniyorum. Aranızdaki farklılıklara karşın, doğuştan varolduğuna, ancak daha sonra daha da geliştiğine inandığım kucaklama ve koruma yeteneklerinizi kullanarak, sevgi, saygı, şefkat, hoşgörü, dostluk ve barış için ülkenizde ve Dünyada birlikte olmalısınız, önderlik yapmalısınız.

Gazeteci, Yazar, Sanatçı, Şair, Sporcu

Gazeteci, yazar, şair, sanatçı, sporcu annelere sesleniyorum. Kendilerine, yüz yüze ve göz göze iletişimi savunmalarını,  ötekileştirme ve şiddet etkisi üretecek sözlerden kaçınmalarını öneriyorum.

Okullar ve Üniversiteler

Devlet veya özel kesimin okullarında veya üniversitelerindeki anneler, çocuk ve gençlere, birlikte çalışmanın, gönüllülüğün ve gönüllü kuruluşlara üye olmanın, üretmenin, arkadaş ve dost olmanın, hayvanları ve çevreyi korumanın, sigara ve zararlı maddelerden uzak durmanın, toprağı, havayı ve suyu temiz tutmanın, kirletmemenin önemini sürekli anlatmalıdır. Onların, okul ve üniversite yönetiminde temsil edilmelerine katkıda bulunmalıdır.

Kamu ve Yerel Yönetimler

Her düzeydeki kamu kuruluşları,  belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar, meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve medya ile iletişim ve işbirliği içinde, insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddet çeşitlerinin engellenmesi için toplumu etkileyecek projeler üretmeli, anneler süreçte mutlaka yer almalıdır. Gönüllülük özendirilmelidir.

Kan ve Gözyaşının Akmadığı Dünya ve Evren, 1. Dünya Anneler Dayanışması

Hiçbir canlının öldürülmediği, insanın; öldüren veya öldürülen olmadığı, annelerin milyarlarca yıldır akan acı gözyaşlarının durduğu, kimsenin korkmadığı, herkesin güvende ve sağlıklı olduğu, ölümlerin de doğumlar gibi doğal yollardan gerçekleştiği, sevgi, şefkat, saygı, hoşgörü, dostluk ve barışın,  “ah”ların değil “oh’ların yaşandığı Türkiye, Dünya ve uzay-evren diliyoruz.

Dünya annelerine, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarını yaşamış, geçmişi ve bugünü savaşlarla dolu bir Dünya’da, 1. Dünya Anneler Dayanışması önerdik. Annelerin, erkeklerle, babalarla birlikte, bu dayanışma toplantısını başarmalarını, sizlerin ve bizlerin de görmesini dileriz.”
ETİKET :   Anneler günü Tüketici Yardım Tüketim Kültürü

Tümü