HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Tüketiciler Aç ve Yoksul

Tüketici Hakları Derneği Ankara’da Genel Merkezlerinin önün basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması Genel Başkan Turhan Çakar tarafından yapıldı. Basın açıklamasında 80 Milyondan Fazla Tüketici Aç Ve Yoksul! Olduğunu belitten çakra sözlerine şu şekilde devam etti;

12:18:19 | 2022-06-03

 TÜKETİCİLERİN %95’İ AÇ VE YOKSUL!..

Tüketici Hakları Derneği Ankara’da Genel Merkezlerinin önün basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması Genel Başkan Turhan Çakar tarafından yapıldı. Basın açıklamasında 80 Milyondan Fazla Tüketici Aç Ve Yoksul! Olduğunu belitten çakra sözlerine şu şekilde devam etti;

Türk-İş, Mayıs 2022 ayına ilişkin açlık sınırını 6.017,85TL, yoksulluk sınırını ise 19.602,14TL olarak açıkladı. Açlık sınırı, 4 kişilik bir hanenin Mayıs ayı için yalnızca yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bir bedeldir. Yoksulluk sınırı ise 4 kişilik hanenin Mayıs ayı için gerekli olan giderlerinin aylık karşılığıdır.

Derneğimiz tarafından söz konusu açlık ve yoksulluk bedelleri ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımını karşılaştırdığımızda şu sonuçlar görülmektedir:

Tüketicilerin %95 dolayındaki kesiminin aç ve yoksul olduğu anlaşılmıştır.  Türkiye’nin nüfusunu yaklaşık 85 milyon olarak aldığımızda, 80 milyondan fazla tüketicinin aç ve yoksul olduğu görülmektedir.

Bu sorunu ayrıntılandırdığımızda, tüketicilerin %50’ye yakınının ( %49.6’sı) açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 42 milyondan fazla tüketici ( 42.16 milyon ) açlık sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin %45’den fazlasının ise ( %45.2) yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 38.42 milyon tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicilerin oranını topladığımızda, nüfusun %95’ine ( %49.6 + %45.2=%94.8) yaklaştığı görülmektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicileri sayısal olarak topladığımızda ise, 80 milyondan fazla tüketicinin ( 42.16 + 38.42 = 80.58 milyon ) aç ve yoksul olduğu görülmektedir.

Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar tüketicileri açlığa ve yoksulluğa sürüklemiştir. Ailelerin çoğunluğu gıdası için gerekli olan harcamalardan kısarak diğer zorunlu gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, tüketicilerin yarıdan çoğu yeterli ve dengeli beslenememektedir.  Yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı çocuklarda gelişim bozukluğu artmaktadır. Bununla birlikte, yetersiz ve dengesiz beslenen her yaştan tüketicilerde çeşitli hastalıkların, ruhsal bozuklukların ve obezitenin artmakta olduğu belirtilmektedir. Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan tüketiciler bunalıma sürüklenmektedir.

Tüketiciler olarak ülke yönetimine sesleniyoruz ve çağrıda bulunuyoruz:

•Açlığın ve yoksulluğun nedeni olan politikalar terk edilmelidir!..

•Ekonomik politikalar birilerini zengin etmek için değil, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi için uygulamaya konulmalıdır!..

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.             

•Tüketicilerin Yarıya Yakını Açlık Sınırının Altında!..

•Tüketicilerin %45’den Fazlası Yoksulluk Sınırının Altında!..

•Ekonomik Politikalar Tüketicileri Açlığa Ve Yoksulluğa Sürükledi!..

•Tüketicilerin Yarıdan Çoğu Yeterli Ve Dengeli Beslenemiyor!..

•Ekonomik Politikalar Tüketicileri Çaresiz Ve Çözümsüz Bıraktı!..

•Çaresizlik Ve Çözümsüzlük Yaşayan Tüketiciler Bunalıma Sürüklenmektedir!..

•Açlığın Ve Yoksulluğun Nedeni Olan Politikalar Terk Edilmeli!..                                                                                  
ETİKET :   Zam Ekonomi Tüketici yardım

Tümü