HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Yargı: Atatürk Oman Çiftliği alanlarında emniyet alanı olmaz.

Kaçak Saraya yakın alanda emniyet hizmet binası yapılmasına onay veren imar planları iptal edildi.

15:45:52 | 2022-06-21

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 01.11.2021 tarih ve 2105779 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Alanları 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde Gazi Mahallesi 2098 ada 34 parselin 3000 m2'lik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin; parçacı, bütünü bozan, alana özel olarak tanımlanabileceği, kuruluş amacına ve Atatürk'ün vasiyetine aykırılığı nedeniyle koruma mevzuatına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Mimarlar Odası Ankara  Şubesi tarafından imar planının iptali istenmişti. 11.İdare Mahkemesi  tek celsede imar planları değişikliğini iptal etti.

“Atatürk Orman Çiftliği davalarında bir ilk. 5 ay içinde karar verildi. “

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan  “Ağaçlandırılacak alan kullanımında olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, Emniyet Hizmet Binası yapılması mümkün değildir.  Yargı dosyayı görüşmüş ve oy birliği ile plan değişikliğini iptal etmiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında açtığımız yüzlerce dava içerisinde 5 ay içerisinde  en kısa zamanda sonuçlanan davamız olarak tarihe geçecek bu karar, yıllardır sürdürdüğümüz Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinin haklılığının   sonucudur. “ dedi.

“271 ve 1700 sayılı ilke kararlarına referans verilen kararla Kaçak Sarayın kaçaklığı bir kez daha tescillendi. “

Yargının iptal gerekçesinde, 1.derece tarihi ve doğal sit alanlarında kamu yapıları yapılabilir diyen 271 sayılı ilke kararının Danıştay tarafından iptal edildiği, 1700 sayılı ilke kararının yürütmesinin durdurulduğuna referans vererek Atatürk Orman Çiftliği alanlarının  1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olduğu, koruma amaçlı imar planında ağaçlandırılacak alan olduğu , kamu kurumu fonksiyonunun uygun olmadığı gerekçesiyle imar planlarını iptal etmiştir diyen Candan şöyle devam etti : “Yargı Atatürk Orman Çiftliği alanlarında son dönemde verdiği tüm kararlarda iptal edilen 271 sayılı ilke kararı ve yürütmesi durdurulan 1700 sayılı ilke kararına referans vererek, AOÇ’deki medipol planlarını iptal etmişti. Şimdi de   Atatürk Orman Çiftliği alanlarında   kamu kurumu olamaz diyerek emniyet hizmet alanı  planını iptal etmiştir.  Bu kararlar bir kamu kurumu olan Kaçak Sarayın  kaçaklığını katmerli tescil etmektedir.  İlke kararlarına referans veren yargı kararları bunun göstergesidir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında   emniyet  binası yapılamayacağı gibi, Medipol üniveristesi de yapılamaz, Kaçak Saray da yapılamaz Limak’ın konut ve iş merkezi yerleşkesi de yapılamaz.  Atatürk Orman Çiftliği mücadelemiz, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale gelene kadar devam edecek. Bu kararlar haklılığımızın gücüdür. Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde oluşan kuvvet kudrete dönüşecektir.”

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi
ETİKET :   AOÇ Mimarlar Odası Gündem Yargı

Tümü