HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Dikkat Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuruda

15:34:44 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      [email protected]

Ülkemizde hak aramak zahmetli, yorucu, pahalı ve süre bakımında uzun zaman alıyor. Tüketicilerin hak aramalarını kolaylaştırmak için Tüketici Hakem Heyetleri kuruldu. Tüketicilerin haklarını daha kısa zamanda, masrafsız ve kolay aramalarına imkan sağlamak amacıyla ilçelerde kaymakamlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, illerde Ticaret İl Müdürlüklerinde İl Tüketici Hakem Heyetleri ve Adliyelerde Tüketici Mahkemeleri Kuruldu.

Hakem heyeti parasal sınırlar artırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü;  1 Ocak 2018'dan itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı için yeniden değerleme oranını dikkate alarak Tüketici Hakem Heyetlerinin başvuru ve kararlarının parasal sınırları yeniden belirlendi.

31 12 2017 tarih ve 30287sayıkı Resmi gazetede yayınlandı tebliğ göre;

4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir tüketiciler şikayetlerinde Tüketici hakem heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinin parasal sınırları dikkate alarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edenlere uygulanacak idari para cezalarının tutarlarında da artırıldı.

Hakem heyetine başvuruda

Tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetler nedeniyle tüketici işleminden doğan uyuşmazlıklarında İkamet ettiği yerdeki tüketici hakem heyetine veya uyuşmazlık konusu olan mal veya hizmeti satın alındığı yerdeki tüketici hakem heyetine başvurabilir. Başvuruda, Tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ce her yıl belirlenen parasal sınırlara dikkate alması gerekir. Ayrıca başvuruda gerekli belgeler; Satın aldığı mal ve hizmetin fişi/faturası varsa sözleşmesinin 2 adet fotokopisi,  bir adet dosya ve başvuru formu götürmesi tüketiciye kolaylık sağlayacaktır.  Başvuru formu, Tüketici Hakem heyetlerinden veya Tüketici Hakları Derneğinden temin edebilirler.  Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde belirlenen usullere göre başvuruda bulunmaları tüketicilerin hak kaybını engelleyecektir. 11.01.2018
ETİKET :   Ergün Kılıç Tüketici Hakları Tüketici Hakem Heyeti

Tümü