HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Faturayı Devlet Ödesin Tüketiciler Aç ve Yoksul

20:56:28 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      [email protected]

"Türk-İş’ konfederasyonu 2020 yılı Mart Ayı için açlık ve yoksulluk sınırlarını belirleyen araştırma yaptı. Yapılan araştırmada; 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını 2345 TL’ olarak belirledi, 4 kişilik hanenin aylık geliri 2345 TL’nin altında kalmışsa, bu hane açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Aynı araştırmada yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 7639 TL olduğunu belirledi. 4 kişilik bir aile 7639 TL altında kazancı var ise bu ailenin de yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirledi.

Tüketicilerin %80 açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor

TÜİK’in “Hane Halkı Kullanılabilir Gelir Dağılımı” karşılaştırıldığında; nüfusunun 16,6 milyondan fazla kesimi açlık sınırının altında yaşamakta. Yoksulluk sınırının altında 50 milyondan fazla kesim yaşamaktadır. Ülkemizde yoksulluk sınır altında yaşayan 50 Milyon ve 16,6 Milyon Yoksulluk sınır altında yaşayanların toplamı 66,6 milyon kişi yapmaktadır. Ülkemiz nüfusu ile orantılandığında Açlık ve Yoksulluk sınırı altın yaşayanlar % 80 bulmaktadır. (Tüketici Hakları Derneği Basın Açıklaması)

Yoksul Olan Tüketici Daha Da Yoksullaştı.

Korona virüsün yayılası ve önlenmesine için alınan tedbirler işyerlerinin kapatılmasına işyerlerinde çalışanların işten çıkartılarak işsiz kalmasına, işyerlerinde sigortalı olarak çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmesi, işletmenin çalışanlarını işten çıkartma yasaklanarak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39,00 Tl ödeneceği belirlenmiştir.

Tüketicilerin talebi faturalarda kıyas değil borcun devlet tarafından ödenmesidir

Tüketicilerin temel gereksinimlerin karşılanması, Elektrik, Su Doğalgaz ve iletiş faturalarındaki dolaylı vergilerin kaldırılması ve faturaların devlet tarafından üç ay süresince karşılanmasıdır sosyal devletin gereğidir. Tüketici dernekleri federasyonunu da yaptığı basın açıklamasında belirtiği gibi  “Faturaların ¼ ünü vergiler oluşturmaktadır, devlet ve dağıtım şirketleri, iletişim operatörleri birlikte Korona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik olarak zayıf düşen tüketicilerin fatura ödemelerini karşılamaları 83 milyon tüketici adına talebimizdir.” 20.04.2020

 
ETİKET :   Ergün Kılıç Tüketici Hakları Elektrik Doğalgaz Açlık sınırı Yokluk sınırı

Tümü