HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Engeli ve yaşlı tüketicilere hakaret cezasız kalmamalı

• Özel Halk Otobüsleri Yaşlı Ve Engelli Tüketicileri Bedava Mı Taşıyor • Yaşlı Ve Engelli Tüketicilerin Ücretini Kim Ödüyor? • Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Otobüsü Olan Her Vatandaş Yapa Bilir Mi? • Yaşlı Ve Engeli Tüketiciye Hakaret Cezası Kalmamalıdır.

16:57:45 | 2022-03-10
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      ergunsu06@gmail.com

Özel Halk Otobüsleri Yaşlı Ve Engelli Tüketicileri Bedava Taşımıyor

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı Kanun19 01 2002 tarihinde 24645 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1 maddesine (Ek fıkra: 27/3/2015-6637/17 md.) “İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır “ hüküm altına alınmıştır.

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşı Ve Engelli Tüketicilerin Ücretini Ödemektedir.

Ücretsiz taşınacak olan yolcuların şehir içi taşıma ücretinin Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı tarafından nasıl ödeneceğimde kanunda belirtilmiştir. Kanuna göre   “ Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde belirlenir.”  hüküm altına alınmıştır.

Özel Halk Otobüsü İşletmecileri, Şehir İçi Özel Taşımacılık Sizlere Yasalarla Tanınan Ayrıcalıktır.

 Özel halk otobüs işletmecelerine yasalarla belirlenen kurallar çerçevesinde şehir iç ulaşımda hizmet verme ayrıcalığı tanınmıştır. Bu hakı kazanmak yasalar çerçevesinde kuralları önceden belirlenmiş niteliklere uygun hizmet vermeyi, hizmet kurallarını ihlal etmeleri durumunda da idari yaptırımlar tabi olacağını kabul etmiştir.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ile Belediyesi sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilen ve Belediyece ruhsat verilen özel toplu taşıma araçlarının çalışma şekillerini, şartlarını, taşıma tarifelerinin tespitini, denetim ve sorumlulukları ile taşımacılığa katılma, çekilme, çıkarılma ve hat düzenlemelerine ilişkin konuları düzenlenmiştir.

Ücretsiz taşınacak yolcularla ilgili olarak yönetmeliğin 16 maddesinde “Milli Savunma Bakanlığı adına Emekli Sandığı’ndan kimlik kartı verilen Gaziler, İstiklal Madalyası sahipleri, şehit dul ve yetimleri, belediye zabıta memurları, kanunlarla veya Bakanlar Kurulu Kararıyla ücretsiz taşınması hüküm altına alınanlar ile altı yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınırlar.

Yaşlısına ve Engelli Tüketicilere Hakaret Cezası Kalmamalıdır

Yasalarda ve yönetmeliklerde açı hükmü bulunan iş ve işlemlere aykırı davranmak yönetmelik kanunda suç olarak da sayılmıştır. Her ne ad altında olursa olsun Özel Halk Otobüsleri engelli ve yaşlı tüketicileri taşıma zorundadır,

Özel Halk otobüs işletmecileri, 1 günlük iş bırakma eylemini Mazot ve benzine zam yapan siyasi iradeyi protesto etmek için değil  Ankara Belediye Başkanlığından kent içi ulaşıma zam yapın eylemdir.

Özel Halk Otobüsü işletmecileri yaşlılara ve engellilere hakaret etmek yerine zam yapan iradeye tavır koymalılar. Çözüm özeleştirme değil kent içi ulaşımın Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasıdır

 Yaşlı ve Engeli tüketiciler otobüs şoförleri ya da işletmecilerinin kar odaklı keyfi uygulamasına bırakılamaz özel halk otobüsleri, taşıma saatleri süresince herkesi, her zaman taşımak zorundadır.

Yaşlı ve engelli tüketicileri otobüslerden indiren, sözlü olarak taciz eden, duraklarda yaşlıları görüp almayan otobüs işletmeleri ve şoförlerine gerekli yasal işlem yapılmalıdır.

 Şehir içi taşımacılıkta yaslara ve yönetmelikler aykırı hareket edenler yetkili olan Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığınca ve ilgili bakanlık ve kurumlarca yasal işlem yapılmalıdır.

 

Ergün KILIÇ
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkan Yardımcısı
ETİKET :   Ergün Kılıç Yaşlı Kartı Engelli kartı Özel Halk Otobüsü

Tümü