HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Yasalarla Kim Korunmalı (Koruyor? 4)

Geriye Dönük Zam Olur mu?

21:09:38 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      [email protected]

Geriye Dönük Zam Olur mu?

Evrensel Tüketici Haklarında tüketicinin ekonomik çıkarların korunmasına ilişkin ,” (1)Tüketicilere en çok ürün ve hizmet seçeneğinin en düşük fiyatlarla temini için adil ve etkin bir rekabeti teşvik etmeli,” hükmü ile tüketicilerin evrensel düzeyde ekonomik çıkarının korunacağı, Anayasanın 172. Maddesinde ;“Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır ..”  düzenlemesi  ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda da, “ Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, ..“  düzenlemeleri yapılmıştır. Güçlü Ekonomik Grup değil Güçsüz Durumda Olan Tüketici her hal ve Şartta devlet tarafından korunması evrensel tüketici hakları, Anayasamız ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre devletinin yasa koyucuları veya düzenleyicilerinin de dikkate alması gerekir

Ancak EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 29 T07 2018 Tarihli ve 30493 Sayılı Resmî Gazete Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlamış, yönetmelikte Sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara Türk Lirası yükleme/Türk Lirası düzeltme/Türk Lirası satış yöntemleri uygulanabilir.” düzenlemesi yapıldı. düzenlemede   “Dağıtım şirketi uygulayacağı yöntemi Kurul onayına sunar. Kurul gerekli görmesi halinde sunulan uygulama yönteminde değişiklik yapar ve uygulama yöntemi Kurul onayı ile yürürlüğe girer “  hükmü gereğini  (1)  Ön ödemeli (elektronik) doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler ile sonradan ödemeli (faturalı) doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve adil faturalandırmanın sağlanması amacıyla ön ödemeli sayaçlara Türk Lirası satış/yükleme/düzeltme uygulamasına imkan veren 29/07/2018 tarihli ve 30493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği gereğince “Başkentgaz Tarafından Ön Ödemeli Sayaçlarda Uygulanacak Türk Lirası Düzeltme Uygulama Yöntemi”  düzenlenmiş, sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara uygulanacak Türk Lirası Düzeltme işlemlerine yönelik uygulama yöntemini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 13 09 2019 tarih ve 8057-4 sayılı kararıyla onaylanmıştır (2) Türk Lirası Düzeltme Uygulama Yönteminin 8 Maddesine göre de                  “Tüketicilerin Türk Lirası düzeltme işlemi sonrasında ortaya çıkan tenzil veya ilave miktarlar bir sonraki gaz alım işlemi esnasında tüketicilere yansıtılır.”(3) denilmektedir.

Yeni Ticaret Yöntemi

Bu düzenleme haksızdır; tüketicilerin peşin aldığı gaza sonradan ikinci kez bir bedel ödemek zorunda bırakılarak  geriye dönük zam anlamına gelmektedir..

Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan tüketiciler mevcut doğalgaz firmasının belirlemiş olduğu yani doğal gazın reel ve güncel maliyet,  değerinden, peşin parasını ödeyerek kredi satın alıyordu.  Ancak bu uygulamayla tüketicinin peşin ve güncel değeri belirlemiş olan bir doğal gaz hizmeti için günler veya aylar sonra tekrardan belirlenen birim metreküp başına yeniden güncelleme yapılara faturalandırılıp tekrar fark adı altında ikinci kez zamlı ödeme yapmak zorunda bırakılıyor. Yani tüketici peşin satın aldığı hizmet tekrar geriye dönük zam uygulanmasına maruz kalmaktadır.

Tüketicinin önceden ödemiş olduğu ücretin şirketin kasasında bırakılan karşılıksız emanet anlamına geliyor. Şirket tüketicinin parası ile ticaretine devam ederken sonradan yapılan zamlar tüketiciye yansıtılması EPDK kararı hukuk normlarına Evrensel Tüketici Haklarına, Anayasaya, Tüketici Haklarına ve Borçlar Kanununa Aykırıdır.

Düzenleme ile Ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler mi yoksa gaz dağıtım şirketi mi korunmuştur.

Bu uygulama yarın diğer sektörleri için örnek teşkil edecek midir? 10.07.2020

 

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180729-1.htm Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-3706/baskentgaz-tarafindan-on-odemeli-sayaclarda-uygul

3  https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-3706/baskentgaz-tarafindan-on-odemeli-sayaclarda-uygul  
ETİKET :   Ergün Kılıç Tüketici Hakları EPDK Kartlı Sayaç Doğalgazda Geriye Dönük Zam

Tümü