HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Doğal Gazda Kartlı Sayaç Soygunu Devam Ediyor!

16:40:48 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      [email protected]

Havaların soğumasıyla birlikte konutlarda kalorifer yakıtı olarak da kullanılan doğal gaza ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.  Bu zorunluluk Başkent Doğal Gaz firması için fırsata dönüşmüş durumda, sizin yaşlı olmanızın, eşinizin yeni doğum yapmış olmasının, evinizde engelli, yaşlı kişilerin size ihtiyacı olmasının veya abone olan babanızın ölmüş olmasının Doğal Gaz firmasının umurunda değil.

Başkent Doğal Gaz firması kartlı sayacınız varsa, size 20 yılı doldurdunuz, pili azaldı, gösterge okunmuyor…  diye gaz satışı yapmıyor. Zorda kalan tüketicinin kartlı sayaç aboneliğini tek taraflı sonlandırıyor zorunlu olarak faturalı sayaca aboneliğine dönüştürüyor bu haksızlığa dur diyecek bir kamu otoritesi ortada yok.

Tüketici Hakları Derneği konuyla ilgili, Enerji Bakanına, Eski Başbakana, Cumhurbaşkanı’na sorunu içeren mektuplar yazmış sonuç Doğal Gaz firması Kartlı sayaçları ZORLA değiştirmeye devam ediyor. Son çare tüketicileri haklarını aramaları için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yönlendirmektedirler. Tüketici Hakem Heyetleri Tüketici Lehine kara vermekte, Başkent Doğal Gaz Firması hakem heyeti karana Tüketici Mahkemesinde itirazda bulunmakta yapılan yargılama sonunda Tüketici Mahkemeleri Başkent Doğal Gaz Firmasının başvurusunu red ederek tüketicileri haklı bulmaktadır.

Tüketiciler, doğal gaz firmasının yaptığı zorba uygulaması karşısında birçok tüketici haklarını bilmiyor ve hak aramaktan vazgeçiyor. Doğal gaz firmasının zorbalığı yanına kar kalıyor.

Doğal gaz piyasasının denetlemekle görevli kurumlar bu haksız uygulamayı neden durdurmaz?..

Tüketiciler her geçen gün soğuk kış gününde neden mağdur olmalarına seyirci kalırlar?

Kamu Otoritesi tüketicileri neden çaresizi bırakıp, seslerini çıkarmaz görevlerini yapmazlar?

Tüketiciler olarak,  Doğal Gaz Piyasasın Düzenleyen ve Denetleyen Kurumların Anayasanın 172 maddesini hatırlatmak isterim Anayasamızda ”  Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmün yer almaktadır. 

Ayrıca Tüketicilerin Korunması ve Doğal Gaz piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili olarak yasal düzenlemelerde su şekilde sıralanmakta DENETLEME VE DÜZENLEME görevi olan kurumların görev ve sorumlularını yerine getirmelerini hatırlatarak sorumlu davranmaya davet ediyorum

1-Başkent Doğal gaz 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13 maddesi göre tüketiciye ayıplı bir hizmet vermektedir,

2-Başkent Doğal Gaz 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 15 maddesi göre tüketicinin seçimlilik hakkını ihlal ederek faturalı sayacı dayatmaktadır

3- Doğal gaz firması Türk Medeni Kanu’nun 2 Maddesini açıkça ihlal etmektedir”.- Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz”

4- Başkent Doğal Gaz firması,  Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Teslim Veya İfa Yükümlülüğü Başlıklı 8 Maddesini ihlal etmektedir.  Madde 8/1) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal veya hizmeti sözleşmeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle yükümlüdür" denilmektedir Gaz Şirketi Tek taraflı karlı sayaç aboneliğini sonlandırıyor.

5- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeğinin “sayaç” başlıklı” Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerinin yazılı talebi ve dağıtım şirketinin onayı ile, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayaç ön ödemeli sayaç ile değiştirilebilir. Dağıtım şirketi, mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değişimi hususunda müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamaz” peki neden kartlı sayaçlar zorla değiştiriyor yetkili denetleme kurumu neden müdahale etmiyor…

Sayaçlar arızalı ise “Sayaçların ayar ve muayenesi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.” denilmesine rağmen “pilin zayıflaması”, ekranın tümden kapanması” cihazın arızalanması”  “ekonomik ömrünün tamamlanması” bahane edilerek yönetmelik hükümleri yok sayılıp zorla kartlı sayaçlar sökülüp faturalı sayaçlar takılıyor. Bu durum yasaya yönetmeliğe ve sözleşmeye aykırıdır.

“Abone sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının sürdürülmesini engelleyen tüm arıza ve sorunlar dağıtım şirketine arıza bildirimi yapıldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde giderilir.” Denmesine rağmen neden kartlara doğalgaz kontörü yüklemesi yapılmıyor

6- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin “Periyodik Muayene” başlıklı 9.maddesinin (b) şıkkında ise “elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur” denilmektedir. Söz konusu bu hüküm gereğince sayaçların yaşından ve kullanım süresinden bahsedilmemektedir. Yani, 40-50 yaşında bile olsa her on yılda bir periyodik muayene yapılması gerekir, ayrıca sayaçların arızalanması ve ölçümünde bir sorun olması durumunda ise 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun hükümlerine göre muayeneleri tamirleri ve ayarları yapılmalıdır.

Tüketici Ne Yapmalı?

7-Tüketiciler, İkamet ettikleri İlçe Kaymakamlığında faaliyet gösteren İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurmalıdır. Tüketici Başvurusunda Güvence bedeli olarak ödemiş olduğu parayı avans faiziyle birlikte tarafıma iadesini, konutuna zorla takılan faturalı sayacın sökülüp, yerine eski sayaç ile eşdeğer sağlam arızasız bir ön ödemeli kartlı sayacın takılmasını ve eski sayacımda bulunan kontörün yeni sayacına yüklenmesini talep etmelidir.

Not; Tüketici Hakem Heyetleri Ücretsizdir 23.11.2018

 

 

Ergün Kılıç

Tüketici Hakları Derneği

Genel Başkan Yardımcısı
ETİKET :   Ergün Kılıç Tüketici Hakları Başkent Doğalgaz Ön Ödemeli Sayaç

Tümü