HER NE ARA İSE KENDİNDE ARA

Elektrikte Kayıp Kaçak Cep Yakıyor

09:57:23 | 2022-01-20
Ergün Kılıç
Ergün Kılıç      [email protected]

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi ön programı hakkında konsey ilke kararında  Hükümetleri, Tüketicilerin ekonomik şartlarını, eğitim seviyelerini ihtiyaçlarını ve pazarlık gücünü göz önüne alarak adil tarafsız sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmekle birlikte tüketicinin korunmasına ilişkin önlemler almakla görevli kılmıştır.

Güçsüz Olan Tüketici Korunmalıdır.

Ayrıca hükümetlere tüketiciyi yeterli korumayı sağlama görevi vermiştir. Tüketicinin ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verecek üretim ve dağıtım şekillerini kolaylaştıracak ve malların üretim, dağıtımı hizmetleriyle uğraşanları yüksek ahlaki davranış seviyesini teşvik etmek…AET konsey ilke kararında hükümetlere tavsiyesidir.

Hükümet ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik piyasasının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olan siyasi ve kamu idari otoritelerdir. Hükümet ve EPDK'nın öncelikli görevi güçsüz olan dürüst tüketiciyi korumak olmalıydı. Elektrik dağıtımından sorumlu bulunan dağıtım şirketlerini yüksek ahlaki davranış seviyesini teşvik ederek elektrik maiyetini artıran hırsızın çaldığı elektriğin faturasını dürüst tüketiciye ödettirmemeliydi.

Elektrik piyasasının düzenlenmesinden sorumlu bulunan EPDK; Tüketicilerin Evrensel haklarından olan Ekonomik Çıkarlarını Korunması Ve Zararlarını Tazmin Edilmesi Hakkını korumalıydı!.. Tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkına saygı duymalıydı!..

Peki, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ne yaptı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, yayınladığı yeni yıl tarifesi ile tüketicilerden tahsil edilen, "enerji maliyeti, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedeli" maliyetleri gizledi.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, kuruluş ilkelerine aykırı olarak  "şeffaf elektrik piyasası" hükmünü hiçe saydı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik faturasıyla fon ve vergiler hariç tahsil edilen 6 kalem "dağıtım bedeli" ve "perakende enerji bedeli" adı altında tekleştirdi.

Tüketicinin evrensel hakkı olan “Tüketicinin Ekonomik Çıkarına Korunması” hakkına aykırı davrandı. Dürüst tüketicilerden haksız olarak alınan hırsızın parasını faturalarda gizleyerek yine tüketicinin evrensel haklarından olan “bilgilenme hakkını “yok saydı. Hırsızlama yöntemi ile başkalarının çaldığı elektriğin ücretini dürüst olan tüketicilere ödettirdiği gibi bu bedellere yenilerini ekleyerek faturalarda da gizledi.

Dürüst Olmanın Bedeli

Elektrik dağıtım şirketleri dürüst tüketicilerden haksız yerer cebinden tahsil edilecek kayıp ve kaçak bedeli tutarı Elektrik Mühendisleri Odasının basın açılamasında yapmış oldugu hesaplamalara göre konutlarda bir yılda 1,8 Milyar liradır.

Kamu otoritesi ve halkın oyu ile seçilen hükümetler tercihlerini dürüst olandan tüketiciden yana taraf olmalıdır. Yargı karalarına uymalıdır

Tüketici Ne Yapmalı

Hükümetten ve EPDK da hukuk devletin, yargı karalarına ve tüketici haklarına saygıyı talep etmelidir. Hiçbir yasayla hak arama özgürlüğünün kısıtlanamayacağı ilkesiyle; Dürüst tüketicilerden haksız yere elektrikte “enerji maliyeti, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım bedelinin iptal edilmesi için üyesi olduğu sendikaları dernekleri harekete geçirmeli ve mücadelesini yükseltmelidir.

Hükümetin evrensel tüketici haklarına uygun davranması için güçlerini birleştirmeli tüketici derneklerinin sesine ses katmalı, mücadelelerine ortak olmalıdırlar.

Birlikte güç doğduğu unutmamalıdır. 29.01.2016

 
ETİKET :   Ergün Kılıç Elektrik faturası Kayıp Kaçak

Tümü